Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet aloldal fejlécképe

Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet vezetője a gazdasági igazgatóhelyettes, aki tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi. A gazdasági igazgatóhelyettes szolgálati elöljárója az igazgatóhelyettes kivételével a teljes személyi állománynak. Ellátja a Költségvetési Osztály, a Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását, a Műszaki Osztályon keresztül irányítja és felügyeli a műszaki biztonsági tisztek tevékenységét, megszervezi és működteti az igazgatóság logisztikai rendszerét. A gazdasági igazgatóhelyettes végzi az Igazgatóság hatáskörébe tartozó gazdasági döntések előkészítését, biztosítja az engedélyezett költségvetés erejéig az Igazgatóság alapfeladatainak ellátásához szükséges költségvetési forrásokat, irányítja, működteti és koordinálja az Igazgatóság számviteli, pénzügyi, anyagi, műszaki és informatikai rendszerét.

 

Költségvetési Osztály

A költségvetési osztályvezető irányítása és ellenőrzése mellett összeállítja az Igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást. Elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztását, szükség esetén előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat hajt végre.

Összeállítja az Igazgatóság költségvetési jelentéseit, mérlegjelentéseit, az éves költségvetési beszámolót. Gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban, valamint a felügyeleti és a középirányító szerv részéről meghatározott adatszolgáltatásokban előírtak végrehajtásáról, felülvizsgálatáról, összesítéséről.

Műszaki Osztály

A műszaki osztályvezető irányítása és ellenőrzése mellett tervezi az Igazgatóság technikai eszköz és anyagszükségletét, végrehajtja az Igazgatóság vármegyei szintű technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat. Végzi a hatáskörébe tartozó beszerzéseket, a raktározással kapcsolatos feladatokat, logisztikai feladatokat. Végrehajtja a személyi állomány munka-és védőruházattal történő ellátásával, utánpótlásával kapcsolatos szakfeladatokat. Végzi az Igazgatóság járműállományának üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki vizsgáival, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Igazgatóság elhelyezési és ingatlangazdálkodási feladatait.

Informatikai Osztály

Az informatikai osztályvezető irányítása és ellenőrzése mellett végrehajtja az Igazgatóság informatika, térinformatikai és távközlési szakmai felügyeletét, végzi az ezzel kapcsolatos feladatokat. Tervezi, szervezi és végrehajtja mindazon távközlési, térinformatikai, informatikai és infokommunikációs feladatokat, melyek az Igazgatóság, valamint szervei hírközlési és az informatikai tevékenységének biztosításához szükségesek. Szervezi az Igazgatóság és helyi szervei távközlési, térinformatikai és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket.