Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) aloldal fejlécképe

Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML)

Az iparbiztonsági főfelügyelő közvetlen alárendeltségében működő Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) alaprendeltetése a veszélyes vagy ismeretlen anyagokkal bármilyen módon kapcsolatos káresemények, nagyobb kiterjedésű, ill. időben elhúzódó kárfelszámolás esetén a beavatkozó állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme, a beavatkozók, döntéshozók szakmai támogatása és az ezek biztosításához szükséges feladatok végrehajtása.
 

Feladatai:

Káreseménytől függetlenül:

 • a működési terület és a szomszédos KML-ek működési területe veszélyeztetettségének felmérése, ismerete veszélyes anyagok tekintetében: nagyobb, esetleg „Seveso” hatálya alá eső veszélyes üzemek, főbb szállítási útvonalak tanulmányozása, védelmi tervek áttekintése, vegyi, radiológiai veszélyforrások feltérképezése, felkészülés az esetleges ezekkel kapcsolatos káreseményekre
 • a rendszerbe állított eszközök, műszerek karbantartása, feltöltése, használhatóságának ellenőrzése
 • szakmai jártasságuk szinten tartása, képzéseken, gyakorlatokon való részvétel, rendszeres helyismereti- és begyakorló gyakorlatok végrehajtása az illetékességi területen belül található veszélyes üzemeknél
 • a feladat-végrehajtás során esetlegesen keletkezett veszélyes hulladék elhelyezésének felmérése, összegyűjtésének, szállításának lehetősége
 • kapcsolattartás és együttműködés más kárelhárítással, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel
 • régiónként a KML-ek közös gyakorlatozása a társszervekkel, szolgáltatókkal
 • a veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzésében részvétel
 • a szervezett üzembejárásokon részvétel


A káresemény helyszínén:

 • információgyűjtés a helyszínen az elsőként kiérkező szervektől, dokumentációkból, szakértőktől, szemtanúktól, az élő környezet vizsgálatából, stb.
 • a terület felderítése, a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése céljából a káresemény jellegéből adódó, a helyzetértékeléshez, a további intézkedések meghozatalához szükséges mérések, vizsgálatok, az esetleges mintavételezése elvégzése
 • a mért adatok feldolgozása, kiértékelése, majd ezt követően javaslattétel a védelmi szint meghatározására, lakosságvédelmi intézkedések megtételére, a további kárfelszámolás irányára vonatkozóan
 • a környezet folyamatos monitorozása
 • együttműködés a beavatkozó katasztrófavédelmi egységekkel, közreműködő társszervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával, közvetlen életveszély esetén a mentésben és személymentesítésben való részvétel, valamit vegyi-sugár szennyezett területen az elsősegélynyújtáshoz szükséges szakértői tevékenységben
 • közreműködés a lakosság gyors helyszíni riasztásában és informálásában
 • a kárfelszámolást követően a szükséges mentesítési eljárások tervezése, szervezése, valamit közreműködés a végrehajtásukban
 • irányítási pontként való működés, rádióforgalmazás bonyolítása, adatrögzítés, stb.