Bemutatkozás aloldal fejlécképe
Tartalomjegyzék

Bemutatkozás

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerve, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket.

767705.jpg

Alapvető feladata:

Katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások megelőzése, elhárítása, következményeinek csökkentése, felszámolása, a mentés végrehajtása, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtése érdekében kifejtett területi szintű tervező, szervező, ellenőrző, irányító és végrehajtó tevékenységek koordinálása.

Kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat a megye lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme.


Rendeltetésének betöltése érdekében:

  • A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.
  • Irányítja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezeteket.
  • Iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
  • Irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a helyi tűzvédelmi rendszert, helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati, létesítményi tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
  • Beruházás-szervezést és ingatlangazdálkodást végez.
  • Fenntartja a helyi kiképző bázisokat.
  • Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő, mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket működtet.
  • Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.
  • Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási intézményekkel, a magyar médiával.

 

Helyi szervezeti egységei:


Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Tel.: 22/513-235
Kirendeltség-vezető: Vén Norbert tű. alezredes

Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
Tel.: 25/510-150, 25/410-022
Megbízott kirendeltség-vezető: Lóki Richárd tű. alezredes


Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság:

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Telefon: 22/513-235, 22/ 513-230 
Parancsnok: Benke Dávid Dénes tű. alezredes

Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság:

Cím: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1.
Telefon: 25/510-150


Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság:

Cím: 7000 Sárbogárd, Túry Miklós u. 12.
Telefon: 25/510-158, 25/510-157 
Parancsnok: Kővágó Dezső tű. alezredes