Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35700/3961/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.22
Ügyfél neve: Kölesd Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tárgy: Kölesd és Kistormás községek ivóvízminőség-javítás vízjogi létesítési engedély

Ügy száma: 35700/7341/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.20
Ügyfél neve: Szabadegyháza Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 2432 Szabadegyháza, Kossuth Lajos utca 2.

Tárgy: Szabadegyháza ivóvíz-szolgáltató rendszerét érintőingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján

Ügy száma: 35700/5025/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.19
Ügyfél neve: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.

Tárgy: Lajoskomárom, .... hrsz.-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján

Ügy száma: 35700/5025/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.19
Ügyfél neve: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.

Tárgy: Lajoskomárom, .... hrsz.-ú ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján

Ügy száma: 35700/6234/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.16
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Tárgy: Szent László-patak rehabilitációjára vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítása

Ügy száma: 35700/6309/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.13
Ügyfél neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
Lakcíme/Székhelye: 1106 Budapest, Váci utca 45.

Tárgy: Veszprém, 8. számú főút és a 82 sz. főút összekötése miatti körforgalmi csomópontban vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedély

Ügy száma: 35700/12906/2018.ált. Kifüggesztés napja: 2020.10.13
Ügyfél neve: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltetőés Fejlesztő Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.

Tárgy: Veszprém Ipari Park csapadékvíz-elvezetés külső hálózatának vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/4684/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.09.30
Ügyfél neve: Értény Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 7099 Értény Béke u. 325.

Tárgy: Értény községi vízmű vízminőség-javítás vízjogi létesítési engedélye és Értény községi vízmű 1. sz. (K-5/A. kat.sz.) vízműkút eltömedékelés vízjogi megszüntetési engedély módosítás - közlemény

Ügy száma: 35700/4684/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.09.30
Ügyfél neve: Értény Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 7099 Értény Béke u. 325.

Tárgy: Értény községi vízmű vízminőség-javítás vízjogi létesítési engedélye és Értény községi vízmű 1. sz. (K-5/A. kat.sz.) vízműkút eltömedékelés vízjogi megszüntetési engedély módosítás - hiretmény