Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35700/5572-2/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.28
Ügyfél neve: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1054 Alkotmány u. 21. I/1

Tárgy: Az Iváncsa község közigazgatási területén kialakításra kerülő ipari park ivóvízellátását biztosító vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyének módosítása

Ügy száma: 35700/4859-10/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.23
Ügyfél neve: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1054 Alkotmány u. 21. I/1

Tárgy: Iváncsa község közigazgatási területén kialakításra kerülő ipari park ivóvízellátásának III. üteméhez tartozó vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/5360-2/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.22
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: A Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ahhoz kapcsolódó közutak építése miatt szükséges ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kiváltások vízjogi létesítési engedélyezése.

Ügy száma: 35700/5474-2/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.22
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: A Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és az ahhoz kapcsolódó közutak csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezés

Ügy száma: 35700/4245-10/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.20
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: A Százhalombatta-Ercsi vasútvonal B340+22 jelű műtárgyához kapcsolódó csapadékvíz-levezető vízjogi üzemeltetési engedélyezése

Ügy száma: 35700/4131/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.16
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: A Kalocsa és Paks közötti új Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó úthálózathoz tartozó 512. számú főút 3+497 - 16+753 km szelvények közötti szakasza Tolna megyét érintő részének vízelvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése.

Ügy száma: 35700/1187/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.14
Ügyfél neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.

Tárgy: Pusztaszabolcs szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedély módosítása.

Ügy száma: 35700/4859/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.06.09
Ügyfél neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Tárgy: Iváncsa község közigazgatási területén kialakításra kerülő ipari park ivóvízellátásának III. üteméhez tartozó vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyek.

Ügy száma: 35700/2900-14/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.31
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: Bicske vasútállomás vízellátásának vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/2887-14/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.31
Ügyfél neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

Tárgy: Bicske vasútállomás szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/4462-4/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.31
Ügyfél neve: Yaris Kabin Hungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Lakcíme/Székhelye: 1225 Budapest, Bányalég u. 110.

Tárgy: Az Iváncsa Ipari Park területén kialakításra kerülő traktorfülke készre gyártó üzem tisztított ipari szennyvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyezése.

Ügy száma: 35700/3456/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.31
Ügyfél neve: Nádasdladány, Pákozd, Pátka és Sárkeszi önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: székhely szerint

Tárgy: Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezető és -tisztító hálózatának rendszerét érintő ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - hirdetmény

Ügy száma: 35700/3456/2021.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.31
Ügyfél neve: Nádasdladány, Pákozd, Pátka és Sárkeszi önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: székhely szerint

Tárgy: Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezető és -tisztító hálózatának rendszerét érintő ingatlanok terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján - közlemény

Ügy száma: 35700/1839/2022.ált Kifüggesztés napja: 2022.05.30
Ügyfél neve: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Lakcíme/Székhelye: 7030 Paks, Ipari Park 4703/39

Tárgy: Paks 0312/3 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő fúrt kút vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/4378/2022.ált. Kifüggesztés napja: 2022.05.20
Ügyfél neve: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Lakcíme/Székhelye: 7030 Paks, Kölesdi út 46.

Tárgy: Dunaszentgyörgy 512 és 5112 jelű közutakkal összefüggő szennyvíz nyomóvezeték kiváltások vízjogi létesítési engedély