Hirdetmények - Vízügy, vízvédelem

Ügy száma: 35700/5614/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.11
Ügyfél neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városháza tér 1.

Tárgy: Székesfehérvár, Alba Aréna multifunkcionális csarnok vízellátás, szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély módosítása

Ügy száma: 35700/5213/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.10
Ügyfél neve: .
Lakcíme/Székhelye: .

Tárgy: Bicske 1423/10 hrsz.-ú ingatlanra eső, a Szent László-patak mederfenntartási és helyreállítási munkálatainak ellátására szolgáló parti sáv jogellenes használatára, hasznosítására vonatkozóan, a vízgazdálkodási szempontból káros állapot megszüntetése

Ügy száma: 35700/5487/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.06
Ügyfél neve: Magyarkeszi Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 7098 Magyarkeszi, Szabadság utca 2.

Tárgy: Magyarkeszi 0211/2 hrsz.-ú ingatlan terhére vízvezetési szolgalmi jog utólagos megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése

Ügy száma: 35700/4129/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.04
Ügyfél neve: Colas Alterra Zrt.
Lakcíme/Székhelye: .

Tárgy: Balatonalmádi szennyvízcsatornázás befejező munkák III. ütemvízjogi létesítési engedélye

Ügy száma: 35700/5009-8/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.08.01
Ügyfél neve: Howmet- Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Lakcíme/Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.

Tárgy: Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. új keréktermékgyártócsarnokának vízelőkészítését, valamint szennyvíz-előkezelését szolgálóvízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése

Ügy száma: 35700/4961-8/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.29
Ügyfél neve: Yaris KabinHungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Lakcíme/Székhelye: 1225 Budapest, Bányalégu. 110.

Tárgy: A Yaris Kabin Hungary Kft. Iváncsa 099/49 helyrajzi számú ingatlanon tervezett mezőgazdasági jármű felépítmény gyártó telephelye tisztított ipari szennyvizeinek elvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezése

Ügy száma: 35700/5182/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.28
Ügyfél neve: Úrhida Község Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca 66.

Tárgy: Kőszárhegy kistérségi ivóvíz-szolgáltató rendszerét érintő úrhidai ingatlanok terhére utólagos vízvezetési szolgalmi jog megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése

Ügy száma: 35700/5025-2/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.20
Ügyfél neve: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Lakcíme/Székhelye: 8136 Lajoskomárom, Komáromi utca 4.

Tárgy: Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég község vízellátó rendszerét érintő lajoskomáromi ingatlanok terhére utólagos vízvezetési szolgalmi jog megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése

Ügy száma: 35700/3856-24/2020.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.20
Ügyfél neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Lakcíme/Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Tárgy: Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére KEHOP program szerinti Balaton északi kisvízfolyások rendezése vízjogi létesítési engedély

Ügy száma: 35700/9209-20/2019.ált. Kifüggesztés napja: 2020.07.16
Ügyfél neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Lakcíme/Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Tárgy: Pincehely szennyvízelvezetése és tisztítása vízjogi üzemeltetési engedély