Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

Jelenleg releváns adat nincs.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2024-07-04
2024. I. negyedév

Dátum Megnevezés
2024-07-04
2023. IV. negyedév
2024-04-03
2023. III. negyedév
2024-04-03
2023. II. negyedév
2024-04-03
2023. I. negyedév
2023-08-01
2022. I. negyedév
2023-08-01
2022. IV. negyedév
2023-08-01
2022. III. negyedév
2023-08-01
2022. II. negyedév
2022-06-02
2021. III. negyedév
2022-06-02
2021. VI. negyedév
2021-11-17
2021. II. negyedév
2021-09-06
2021. I. negyedév
2021-09-06
2020. IV. negyedév
2021-09-06
2020. III. negyedév
2021-03-29
2020. II. negyedév
2021-01-21
2019. I. negyedév
2021-01-21
2020. I. negyedév
2021-01-21
2019. IV. negyedév
2021-01-21
2019. III. negyedév
2021-01-21
2019. II. negyedév
2021-01-21
2018. IV: negyedév
2019-06-14
2018. III. negyedév
2019-06-14
2018. II. negyedév
2018-12-11
2018. I. negyedév
2018-12-11
2017. IV. negyedév
2018-05-10
2017. II. negyedéves mérleg
2018-05-10
2017. I. negyedéves mérleg
2018-05-10
2017. III. negyedév
2017-06-22
2016. IV. negyedéves mérleg
2017-06-22
2016. III. negyedéves mérleg
2017-06-22
2016. II. negyedéves mérleg
2017-06-22
2016. I. negyedéves mérleg
2016-08-01
2015. IV. negyedéves mérleg
2016-06-15
2015. III. negyedéves mérleg
2016-01-08
2015. II. negyedéves mérleg
2015-09-16
2015. I. negyedéves mérleg
2015-07-08
2014. IV. negyedéves mérleg
2015-04-30
2014. III. negyedéves mérleg
2014-11-03
2014. II. negyedéves mérleg
2014-08-03
2013. III. negyedéves mérleg
2014-08-03
2014. I. negyedéves mérleg
2014-08-03
2013. IV. negyedéves mérleg
2014-08-03
2013. I. negyedéves mérleg
2014-08-03
2013. II. negyedéves mérleg

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Közzétéve: 2024-07-04
Személyi juttatások, 2024.

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2023-11-14
2022. évi szerződések

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye). 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. 

Jelenleg releváns adat nincs.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről