Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Postai címe: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
Telefonszáma: (+36-22) 512-150
Elektronikus levélcíme: srwre.zxv@xngirq.tbi.uh
Honlapja: http://fejer.katasztrofavedelem.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:    
srwre.zxv@xngirq.tbi.uh
Telefonszáma: (+36-22) 512-150

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2019-12-17
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2014-08-03
Szervezet

A szerv vezetői

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2014-08-03
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Közzétéve: 2015-04-10
Katasztrófavédemi kirendeltségek

Közzétéve: 2015-04-10
Tűzoltóságok


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2020-01-03
Frissítve: 2019-12-17
BM OKF Ügyfélszolgálat


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns