Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

  • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
  • Postai címe: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
  • Telefonszáma: (+36-22) 512-150
  • Telefaxszáma: nincs
  • Elektronikus levélcíme: srwre.zxv@xngirq.tbi.uh
  • Honlapja: https://fejer.katasztrofavedelem.hu/
  • Ügyfélszolgálatának elérhetősége: srwre.zxv@xngirq.tbi.uh
  • Telefonszáma: (+36-22) 512-150
  • Ügyfélkapcsolati vezető: dr. Takács Renáta tűzoltó százados, megbízott hivatalvezető

Jelenleg nincs archivált anyag.

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2019-12-17
Ügyfélszolgálat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2014-08-03
Szervezet

Jelenleg nincs archivált anyag.

A szerv vezetői

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2014-08-03
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és elérhetőségi adatai

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2023-02-08
Felügyeleti szerv adatai

Közzétéve: 2020-01-03

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.