Hatósági döntés

2023. augusztus 15. 13:14

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: iparbiztonsági hatóság) a tárgyi végzést – a személyes adatok védelmének biztosítása mellett – teszi közzé.

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. Ennek alapján az iparbiztonsági hatóság jogszabályi kötelezettségének eleget téve hirdetményt tett közzé katasztrófavédelmi engedélyezési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 33. § (5) bekezdésének iratbetekintésre vonatkozó rendelkezései alapján, ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti.

Az iparbiztonsági hatóság az Ákr. 33. § (5) bekezdésére figyelemmel, az abban foglalt jogszabályi követelményeknek megfelelően, a jelen közlemény mellékleteként megismerhetővé teszi a 2023. augusztus 15-én véglegessé vált 35700/447-9/2023.ált. döntését, amelyben katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás kérelemre történő megszüntetéséről hozott végzést.