Pályázatok aloldal fejlécképe

Pályázatok

Tájékoztató a nem pályázati kiírás eredményeként érkező önéletrajzok kezeléséről

 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FMKI) személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát az FMKI 3 hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak melléklete nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, az FMKI kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e. Ha a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen álláshely nem áll rendelkezésre, azt visszaküldi a jelentkezőnek, a részére elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a 3 hónapi adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat az FMKI megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező külön igényt tart, részére visszaküldi.