Közösségi szolgálat jelentkezési rendje aloldal fejlécképe

Közösségi szolgálat jelentkezési rendje

A közösségi szolgálat (továbbiakban: KSZ) teljesítésének lehetőségét a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei egységei 2012. novemberétől biztosítja. A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. A tanuló a jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni. A fogadó intézmény minden hónapban öt nap kijelölésével segíti a KSZ teljesítését a jelentkezők számára. A kijelölt napok a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján szerepelnek.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezeti egységei a közösségi szolgálat teljesítését, a 2012/2013. tanévtől, a 9-11. évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására ad lehetőséget.

Hosszú távon megvalósítandó cél, hogy a közösségi szolgálat jogszabályban meghatározott kötelező óraszámát (50 óra) a katasztrófavédelemnél önként teljesítő tanulók a polgári védelmi kötelezettség intézményére felkészülve felelős állampolgárként vegyenek részt a katasztrófák elleni védekezésben, a katasztrófavédelem nemzeti ügyként történő kezelésében.

Erre tekintettel a kijelölt katasztrófavédelmi szerv, a jogszabályokban meghatározott módon, mint fogadó intézmény együttműködési megállapodást köt a közösségi szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat küldő középfokú oktatási intézménnyel.

A küldő intézmény kijelölt pedagógusa a közösségi szolgálatra jelentkező tanulót/tanulókat a fogadó szervvel kötött együttműködési megállapodásban meghatározottakra tekintettel, csoportokban a fogadó intézményekhez irányítja.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítése során az arra önként jelentkező tanuló és a fogadó intézmény között munkaviszony nem jön létre, a tanulót a KSZ teljesítéséért illetmény, munkabér és egyéb juttatás nem illeti meg, a tanuló nem minősül fiatal munkavállalónak.

Egy felkészítésen résztvevő maximális létszám: 5 fő

 

Felkészítő foglalkozások időpontjai:


Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

minden héten, csütörtökön 07:30 órától 16:00 óráig,

tavaszi szünet időszakában: csütörtökön és kedden 07:30 órától 16:00 óráig

nyári szünet időszakában: hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig,


Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

minden héten, csütörtökön 13:00 órától 16:00 óráig,

iskolai szünetek időszakában: hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig,


Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

minden héten, csütörtökön 13:00 órától 16:00 óráig,

tavaszi szünet időszakában: csütörtökön és kedden 07:30 órától 16:00 óráig

nyári szünet időszakában: hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig.

 

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Előzetes egyeztetés alapján


Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

minden héten, pénteken 13:00 órától 17:00 óráig, szombaton 8:00 órától 12:00 óráig,

tavaszi szünet időszakában: csütörtökön és kedden 07:30 órától 16:00 óráig

nyári szünet időszakában: hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig.


Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

minden héten, pénteken 13:00 órától 17:00 óráig, szombaton 8:00 órától 12:00 óráig,

tavaszi szünet időszakában: csütörtökön és kedden 07:30 órától 16:00 óráig.

nyári szünet időszakában: hétfőtől csütörtökig 07:30 órától 16:00 óráig, pénteken 07:30 órától 13:30 óráig.