Oktatásszervezés aloldal fejlécképe

Oktatásszervezés

 

TŰZVÉDELMI  SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

OKTATÁSSZERVEZÉS

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § alapján aki tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletben meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Az ügyben a területileg illetékes vármegyei / fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel (székhely vagy lakóhely szerint Fejér vármegyéhez tartozó szolgáltató esetén a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában az alábbi foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentés típusát (szolgáltatás megkezdése vagy adatváltozás) a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a szolgáltató levelezési címét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység és a foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségeit (telefonszám, fax szám, e-mail cím), a kapcsolattartásra kijelölt személy megnevezését, adatváltozás esetén a nyilvántartási számot, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság igazolását.

Szakvizsgával összefüggő oktatásszervező az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a tűzvédelmi szakvizsgára történő felkészítést és a szakvizsgáztatást szervezi, a tűzvédelmi szakvizsgához szükséges oktatási segédanyaggal és oktatási tematikával rendelkezik és azt az oktatáshoz biztosítja. Az oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza.

Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli:

 • az írásbeli kérelmét (kitöltött adatlap)
 • az oktatási vagy távoktatási tematikát, amelynek kötelező elemei:
 • előadások címe,
 • óraszáma,
 • rövid tartalma,
 • az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozások.

Amennyiben a bejelentés megfelel a követelményeknek, a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, és az eljárási illetéket (3000.- Ft) megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti a hatóság.

A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezési tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • a szolgáltató nevét,
 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 • a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
 • a bejelentés előterjesztésének napját,
 • a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját vagy a határozatlan időpontra vonatkozó utalást

A nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

Az oktatásszervezők félévente, január 31-ig, valamint július 31-ig, a tűzvédelmi hatóság által meghatározott formátumban tájékoztatják a tűzvédelmi hatóságot az adott félévben szervezett szakvizsgák számáról és a sikeres szakvizsgát tett személyekről. Az elektronikus úton, xls formátumban beküldendő táblázat letölthető. A nyilvántartást a srwre.zxv@xngirq.tbi.uh címre kell megküldenie az oktatásszervezőnek.

 

Adatváltozás

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint a szolgáltatási tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

Az oktatásszervezőnek az adatváltozás bejelentéséhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésre vonatkozó előírásokat

 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
 • a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről,
  a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
  részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
 • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

rögzíti.