Közlemény

2023. február 03. 09:07

A feol.hu-n az „Építési területen a wc - és mi lesz a Kodály tornatermével?” címmel 2023. február 2-án megjelent cikkben szereplő tűzvédelmi szakhatósági eljárásról.

Az érintett lakosság hiteles tájékoztatása érdekében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi közleményt teszi közzé.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a feol.hu-n az „Építési területen a wc - és mi lesz a Kodály tornatermével?” címmel 2023. február 2-án megjelent cikkben nem a valós tények olvashatóak a tűzvédelmi követelmények teljesüléséről. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az iskola tornatermének használatbavételi engedélyezési eljárása során tűzvédelmi szakhatóságként, szigorúan a jogszabályok betartásával, a tűzvédelmi követelmények érvényesülése érdekében jár el, amelynek során elsődleges és legfontosabb szempont a gyermekek, a pedagógusok és az oktatási intézményben tartózkodók biztonsága.

A cikkben szereplő iskola belső átalakítása, bővítése és az új bővítményként megépült tornateremmel kapcsolatban az igazgatóságon 2022. október 10-én indult használatbavételi engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés során eltértek a korábban engedélyezett építési tervektől, valamint a benyújtott, jogszabályban meghatározott tűzvédelmi dokumentáció sem teljeskörű, az igazgatóság 2022. október 14-én kérte a hiánypótlást és javítást. Ezt követően 2022. október 17-én az igazgatóságot a használatbavételi eljárás ügyfél kérelmére történő szüneteltetéséről tájékoztatták.

A rendelkezésre álló információk alapján a tetőtér beépítése, illetve az új tornaterem építése az iskolaépület kialakítását, a már meglévő mosdóhelyiségeket nem érintette. Az intézményen belüli tisztálkodóhelyiség- és illemhely-használat szervezésének kérdésköre nem tartozik a katasztrófavédelem hatáskörébe.