Adategyeztetés-gazdálkodói nyilatkozat

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 1. § d) pontjára és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikkére figyelemmel, a nitrátérzékeny területeken elhelyezkedő állattartó telepen az elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező fővárosi, és tizenegy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni ellenőrzést tart 2018. augusztustól decemberig terjedő időszakban.