Tartalomjegyzék

Alapellátó orvos (Győr-Moson-Sopron megye)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
pályázatot hirdet


ALAPELLÁTÓ ORVOS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű hivatásos vagy közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9300 Csorna, Bartók Béla utca 1.
Területi Egészségügyi-, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
•    gyógyító-megelőző alapellátás, foglalkoztatás-egészségügyi tevékenység
•    munkakör betöltéséhez szükséges felvétel előtti és időszakos alkalmassági vizsgálatok végzése
•    egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programokban történő részvétel
•    munkaegészségügyi tevékenység

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései vagy „a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló” 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadóak.

SZOLGÁLATI LAKÁS biztosítása megoldható!

Pályázati feltételek:
•    Egyetem, általános orvosi diploma
•    Büntetlen előélet
•    Magyar állampolgárság
•    Egészségügyi alkalmasság.
    
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Szakorvosi végzettség (belgyógyász vagy háziorvos vagy foglalkozás-egészségügy vagy honvéd-, katasztrófa-, és rendvédelem orvostan)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Szakmai önéletrajz
•    Szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
•    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megérkezéséig nyilatkozat a büntetlen előéletről
•    Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat adatainak az elbírálás alatt történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2018. február 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Zsíros Mária tű. alezredes nyújt, a 96/529-534-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton a
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.

elektronikusan
tlbe.uhzna@xngirq.tbi.uh

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. február 9.