Tűzeseti hatósági bizonyítvány kérelemTájékoztató a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásáról

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgál, és az ügyfél kérelmére a hatóság adja ki (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 83. §). A tűzeseti hatósági bizonyítványra vonatkozó előírásokat a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet szabályozza.

Ki adja ki a tűzeseti hatósági bizonyítványt?

A tűzeset helye szerinti illetékes tűzvédelmi hatóság, katasztrófavédelmi kirendeltség.

Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

  • a kérelmező családi és utóneve, születési neve, anyja neve, lakcíme;
  • a kérelmező elérhetősége (telefonszám);
  • a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját (pl: biztosítási ügyintézés, segély);
  • a tűzeset keletkezési helye, ideje.

Mikor kérelmezhető a hatósági bizonyítvány?

A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása független attól, hogy az adott ügyben indult-e tűzvizsgálati eljárás, vagy sem. A tűzeseti hatósági bizonyítvány nem tartalmaz adatot a tűz keletkezési okáról, vagy a személyi felelősségről.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a katasztrófavédelmi kirendeltségeken ügyfélfogadási időben, illetve postai úton a kirendeltségnek címezve lehet benyújtani.

Mennyi a hatósági bizonyítvány illetéke?

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000 forint illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell a hatósághoz benyújtott kérelemre ragasztani.

Hány nap az ügyintézési határidő?

A hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül kerül kiadásra. Az ügyintézési idő a kérelem hatósághoz történő beérkezését követő napon kezdődik. Személyesen is át lehet venni (az ügyintézővel történő egyeztetés alapján), illetve postai úton történő kézbesítése is kérhető, amelyet a kérelmen jelölni kell.

Mit tartalmaz a Tűzeseti hatósági bizonyítvány?

  • a tűzjelzés időpontját;
  • a tűzeset helyét, és keletkezésének vélelmezett időpontját;
  • azt, hogy történt-e tűzoltói beavatkozás;
  • azt, hogy indult-e tűzvizsgálati eljárás;
  • a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.

Mikor tagadhatja meg a hatósági a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását?

Amennyiben a hatóság, illetve tűzoltóság a helyszín megtekintésekor nem tudja megállapítani a tűzeset megtörténtének tényét. Ilyen eset lehet például, ha a tüzet utólag jelentették, de a helyszínt már kitakarították, kifestették, a károsodott bútorokat, berendezési- és használati tárgyakat kidobták, tehát semmi nem utal arra, hogy tűz volt. Az utólag bejelentett tűzeset helyszínét minden esetben megtekinti a hatóság, a helyszínen tapasztalt és rögzített adatok szolgáltatják a hatósági bizonyítvány alapját.

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet előírja, hogy a  tűzesettel érintett személyek – a kötelező adatgyűjtés elvégzéséig, vagy a tűzvizsgálat helyszíni szemléjének befejezéséig kötelesek változatlanul hagyni és változatlan formában megőrizni a tűzeset helyszínét.Letölthető kérelem minta tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásához


Összeállította:
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség