Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
 

Közzétéve:  2015. április 07.
Megtekint:  
A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 16.2012. december havi ellenőrzési terv
2015. szeptember 16.2013. évi ellenőrzési terv
2015. szeptember 16.2014. évi ellenőrzési terv
2017. január 09.2015. évi hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Tűátjelzést végzők
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    Tűzvédelmi technika karbantartását végzők
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Letöltés:    Tűzoltó készülékek karbantartói, 2014
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szakértőkről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 89.§ alapján nyilvántartott, hatósági eljárásban kirendelhető szakértők jegyzéke.

Közzétéve:  2015. január 29.
Letöltés:    Szakértői jegyzék 2015. január
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2014. október 09.
Letöltés:    Közszolgáltatásra alkalmas vállalkozások
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződés

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

A hulladékgazdálkodási-, kéményseprőipari közszolgáltatás és a háztartási szennyvíz átvételére kijelölő határozatok