Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 88. § alapján.
 

Közzétéve:  2015. április 07.
Megtekint:  
Az Ákr. alapján kötelezően közzéteendő végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 89. § alapján meghatározott közzétételi körbe tartozó végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok,
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény alapján.

Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    2017. évi hatósági ellenőrzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 16.2012. december havi ellenőrzési terv
2015. szeptember 16.2013. évi ellenőrzési terv
2015. szeptember 16.2014. évi ellenőrzési terv
2017. január 09.2015. évi hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Tűátjelzést végzők
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    Tűzvédelmi technika karbantartását végzők
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Letöltés:    Tűzoltó készülékek karbantartói, 2014
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 30. § (1) bekezdése, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. §-a, és a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szakértőkről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 89.§ alapján nyilvántartott, hatósági eljárásban kirendelhető szakértők jegyzéke.

Közzétéve:  2015. január 29.
Letöltés:    Szakértői jegyzék 2015. január
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2014. október 09.
Letöltés:    Közszolgáltatásra alkalmas vállalkozások
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra vontakozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontja.

Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d) pontja.

Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontja.

Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontja.

Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja.

Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződés alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sora.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

A hulladékgazdálkodási-, kéményseprőipari közszolgáltatás és a háztartási szennyvíz átvételére kijelölő határozatok