Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 88. § alapján.
 

Közzétéve:  2015. április 07.
Megtekint:  
Az Ákr. alapján kötelezően közzéteendő végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 89. § alapján meghatározott közzétételi körbe tartozó végleges, vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok,
Iparbiztonsági határozatok

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény alapján.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. január 30.2017. évi hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    Tűzvédelmi technika karbantartását végzők
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Letöltés:    Tűzoltó készülékek karbantartói, 2014
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 30. § (1) bekezdése, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. §-a, és a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2014. október 09.
Letöltés:    Közszolgáltatásra alkalmas vállalkozások
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra vontakozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződés alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sora.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.