Közlemények


Megszűnik a tartósan vízhiányos időszak
2018. november 26.
A tartósan vízhiányos időszak 2018. november 30-i megszüntetéséről szóló tájékoztató a Hivatalos Értesítő hatvanharmadik számában jelent meg.

Tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználóknak a vonatkozó törvényi szabályozás értelmében nem kell vízkészletjárulékot fizetniük az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat után, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján pedig a tartósan vízhiányos időszak kezdete előtt tizennégy napon belül, vagyis 2018. augusztus 1-14. között történt vízkivételekhez kapcsolódó vízkészletjárulék összegét húsz százalékkal kell csökkenteni.
 
A mentesség és a kedvezmény érvényesítése érdekében fontos tudni, hogy a vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatszolgáltatásban fel kell tüntetni a vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt és a tartósan vízhiányos időszak kezdőnapja és végnapja között mért vagy számított, felhasznált vízmennyiséget. A vízkészletjárulékról készülő adatszolgáltatáshoz ráadásul mellékelni kell a vízkészletjárulék-kedvezmény ideje alatt kivett víz napi mennyiségét feltüntető, a vízhasználó által aláírt dokumentumot is. A mentesség és a kedvezmény érvényesítése hivatalból történik. Részletes tájékoztatás a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságoktól kérhető.