JFGK


Adategyeztetés-gazdálkodói nyilatkozat

 

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 1. § d) pontjára és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4. és 5. cikkére figyelemmel, a nitrátérzékeny területeken elhelyezkedő állattartó telepen az elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező fővárosi, és tizenegy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni ellenőrzést tart 2018. augusztustól decemberig terjedő időszakban.

 

Letölthető gazdálkodói nyilatkozat az adategyeztetéshez


Letölthető segédlet a gazdálkodói nyilatkozat kitöltéséhez