Ellenőrzési Szolgálat


 

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatának áttekintése:

 

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

Legfontosabb feladatai:
  • az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normatívák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
  • az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;
  • az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normatíváknak kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;
  • kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normatívák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;
  • külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a kirendeltség-vezetőkkel közösen az alárendelt szervezetek éves tevékenységének minősítését.

A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát az Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza.
A végrehajtandó szakmai ellenőrzéseket a féléves Ellenőrzési és Felügyeleti Terv határozza meg.

A revizori ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
A revizori ellenőrzések az éves Belső Ellenőrzési Terv alapján kerülnek végrehajtásra.