Ellenőrzési Szolgálat


 

Az Ellenőrzési Szolgálat feladatának áttekintése:

 

Az Ellenőrzési Szolgálat tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

Legfontosabb feladatai:

  • az ellenőrzés eszközeivel és módszereivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz azok, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – az igazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;
  • az ellenőrzések tapasztalatai alapján javaslatot tesz egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzésére, vezetőik soron kívüli beszámoltatására;
  • kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált.

A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a BM OKF által kiadott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat határozza meg.
A végrehajtandó ellenőrzéseket a félévre vonatkozó Munka- és Ellenőrzési Terv tartalmazza.

A revizori ellenőrzések során követendő eljárás rendjére a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és az igazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai irányadóak. A revizori ellenőrzések az éves Belső Ellenőrzési Terv alapján kerülnek végrehajtásra.