Együttműködési megállapodások


A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

HATÁLYBAN LÉVŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSAI

Fsz. Fejér MKI együttműködő partnerei Megállapodás tartalma Hatálya, érvényessége
Kezdete Vége
1. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, veszélyhelyzetek közös kezelése. 2013-09-14 határozatlan
2. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, környezeti, természeti értékek védelme. 2017-01-23 határozatlan
3. Hópihe Trans Kft. A Kft. tulajdonában álló hótoló és útsózó tehergépjárműnek, és 2 db billenőplatós tehergépjárműveknek az Igazgatóság székhelyén való tárolása, annak hó és jégmentesítése, ömlesztett áru szállítása. 2015-12-31 határozatlan
4. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben foglaltak ellátása, tüzek megelőzése, oltása, műszaki mentés. 2016-02-01 határozatlan
5. Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületre vonatkozó szabályok megállapítása.  2015-12-14 határozatlan
6. Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, élet- és vagyonbiztonság eredményes oltalmazása veszélyhelyzetekben. 2015-11-24 határozatlan
7. Fehérvári Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-17 határozatlan
8. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Az együttműködő felek országos szervei által kötött együttműködési megállapodások megvalósítása érdekében megyei tevékenységirányítási központok létrehozására, annak szabályozására került sor. 2015-07-23 határozatlan
9. Csákvári Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-12 határozatlan
10. Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-15 határozatlan
11. Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-18 határozatlan
12. Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-14 határozatlan
13. Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-10 határozatlan
14. Váli Tűzoltó Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében civil alapú speciális mentőcsoportok bevonása a védekezésbe, kárfelszámolásba. 2015-06-10 határozatlan
15. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A 2011. évi CXXVIII. törvényben a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a 2007. I. törvényben, 2007. évi II. törvényben, valamint a 2007. évi LXXX. törvényben foglaltak ellátása, a menekültek átmeneti elhelyezésében, ellátásában való közreműködés. 2014-12-09 határozatlan
16. Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása érdekében erdőtüzek védelme. 2014-09-16 határozatlan
17. Veszprémi Bányakapitányság Az együttműködő felek országos szervei által kötött együttműködési megállapodások megvalósítása érdekében területi szintű megállapodás megkötésére került sor, a hatósági feladatok kölcsönösen hatékony ellátása, összehangolása, közös fellépés érdekében. 2014-11-17 határozatlan
18. Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 34/A. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/B. § rendelkezéseire figyelemmel a szakszervezeti jogok gyakorlásának biztosítása céljából. 2013-04-30 határozatlan
19. MH 54. Veszprém Radarezred A 18/2008. (VIII.6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdése és a 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a katonai és tűzoltó szervek közti tűzoltási feladatok konkretizálása, kapcsolattartás, koordináció hatékonyabbá tétele. 2013-12-09 határozatlan
20. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága A 2011. évi CXXVIII. törvényben, az 1988. évi I. törvényben, valamint a 33/2003 (V.20.) GKM rendelet alapján az országos szervek közti megállapodást alapul véve, annak területi szintű végrehajtása céljából. 2014-01-27 határozatlan
21. Fehérvári Tűzoltó Egyesület A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatok végrehajtása, kölcsönös segítés. 2013-01-16 határozatlan
22. Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XI.14.) BM rendeletben meghatározott feladatok konkretizálása, a kapcsolattartás és koordináció meggyorsítása érdekében. 2013-07-30 határozatlan
23. Tehetséges Zenészekért Alapítvány A 2011. évi CXXVIII. törvényben, a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben és a 2010. CLXXXV. törvény alapján a lakosság risztásának, tájékoztatásának teljesítése. 2013-08-30 határozatlan
24. Lánczos Kornél Gimnázium A 2011. évi CXXVIII. törvényben, a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben és a 2010. CLXXXV. törvény alapján a lakosság risztásának, tájékoztatásának előmozdítása. 2013-08-30 határozatlan
25. Fehérvár Médiacentrum Kft. A 2011. évi CXXVIII. törvényben, a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben és a 2010. CLXXXV. törvény alapján a lakosság risztásának, tájékoztatásának elősegítése. 2013-08-30 határozatlan
26. Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete A 2011. évi CXXVIII. törvényben, a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, az 1989. évi 20. tvr. és az 1993. évi XL. törvényben foglaltak teljesítése, a rendelkezésre álló erők, eszközök, továbbá egymás kölcsönös segítése. 2013-08-23 határozatlan
27. Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat A partnerek hosszú távú érdekeit szolgálva, roma tanulók esélyegyenlőségének növelése. 2013-07-02 határozatlan
28. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv A 2011. évi CXXVIII. törvényben és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, továbbá az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak ellátása, egymás kölcsönös segítése. 2013-05-09 határozatlan
29. Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, egymás kölcsönös segítése. 2013-04-04 határozatlan
30. Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, egymás kölcsönös támogatása. 2013.04.hó határozatlan
31. Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltak ellátása, egymás kölcsönös segítése. 2013.04.hó határozatlan
32. Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XI.14.) BM rendeletben meghatározott feladatok konkretizálása, a kapcsolattartás és koordináció meggyorsítása érdekében. 2013.04.hó határozatlan
33. Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Régió A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben rögzített feladatok ellátása, kölcsönös segítés, a rendelkezésre álló erők hatékony alkalmazása. 2012-07-26 határozatlan
34. Albatrosz Repülő Egyesület A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben rögzített feladatok ellátása, kölcsönös segítés, a rendelkezésre álló erők hatékony alkalmazása. 2012-12-20 határozatlan
35. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola A katasztrófák elleni védekezésirányításról, szervezetéről és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben meghatározott rendelkezések teljesítése érdekében. 2012-04-12 határozatlan
36. Fejér Megyei Polgárőr Szövetség A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben és a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvényben foglaltak ellátása, közrend, közbiztonság javítása, kölcsönös segítségnyújtás. 2012-02-22 határozatlan
37. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium A katasztrófák elleni védekezésirányításról, szervezetéről és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben meghatározott rendelkezések teljesítése érdekében. 2011-11-18 határozatlan
38. Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség A tűzoltó szakmai munka hatékonyabbá tétele, önkéntes tűzoltó egyesületek megalakulásának támogatása.  2011-03-08 határozatlan
39. E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Az 1999. évi LXXIV. törvényben, az 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a 2008. évi XL. törvényben szereplő feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása kölcsönös segítés. 2011-10-14 határozatlan
40. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Az 1999. évi LXXIV. törvényben, az 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a 2007. évi LXXXVI. törvényben levő feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása, kölcsönös  támogatás. 2011-03-02 határozatlan
41. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Az 1999. évi LXXIV. törvényben, az 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint a 2007. évi LXXXVI. törvényben rögzített feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása, kölcsönös segítés. 2011-03-02 határozatlan
42. Polgári Védelmi Egyesület Az 1999. évi LXXIV. törvényben, az 1996. évi XXXVII. törvényben, valamint az 1989. évi II. törvény, 1997. évi CLVI. törvényben meghatározott feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása, kölcsönös támogatás. 2010-09-14 határozatlan
43. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A katasztrófák elleni védekezésirányításról, szervezetéről és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben rögzített feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása, kölcsönös segítés. 2008.07.hó határozatlan
44. Magyar Államvasutak Rt. A katasztrófák elleni védekezésirányításról, szervezetéről és veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényben rögzített feladatok végrehajtása, erők, eszközök optimális kihasználása, rendkívüli helyzetek megelőzése, felszámolása, kölcsönös támogatás. 2004.03.hó határozatlan
45. Székesfehérvári István Király Általános Iskola A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben rögzített feladatok végrehajtása, információk megosztása, képzés.  2015.03.13 határozatlan