Az Igazgatóság vezetői


Magosi Lajos
tű. ezredes
igazgató


Vizi Ignác
tű. ezredes
igazgatóhelyettes


Pethő István Ferenc
tű. ezredes
gazdasági igazgatóhelyettes


Geiger Zoltán
tű. alezredes
megyei tűzoltósági főfelügyelő


Nagy Lajos
tű. alezredes
megyei polgári védelmi főfelügyelő


Csehó Tamás
tű. alezredes
megyei iparbiztonsági főfelügyelő


Dr. Csorba Róbert
tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető


Kollár Endre
tű. alezredes
humán szolgálatvezető


Kárász Katalin
tű. alezredes
ellenőrzési szolgálatvezető


dr. Szigeti Enikő
tű. alezredes
hivatalvezető