Adatvédelmi irányelvek


 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

Amennyiben az országos szintű adatkezelésekre vonatkozó információkat kívánja megtekinteni, keresse fel az országos szerv honlapját a http://www.katasztrofavedelem.hu/ oldalon.

Az adatkezelő megnevezése:

Fejér  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Fejér MKI)

Székhelye:

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián Krt. 2.

Postai címe:

8050 Székesfehérvár, Pf.: 947.

Telefonszáma:

06-22-512-150

Elektronikus levélcíme:

fejer.mki.@katved.gov.hu

Képviselő neve:

Magosi Lajos tű. ezredes, igazgató 

A Fejér MKI adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Kozma Gergely tű. százados

Szolgálati helye: Fejér MKI Hivatal

Elérhetősége: (+36-22)-512-161 (vonalas telefonszám)

                        fejer.incidensbejelentes@katved.gov.hu


 

Kapcsolódó információk: